กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

โดย admin_sector4 เมื่อ 2015-07-20 16:34:02น. view 1056

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ 2558

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลัก ด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดเอกสาร