กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

โดย admin_sector4 เมื่อ 2015-07-20 16:35:24น. view 818

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี(ด้านความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม) สำนักงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดเอกสาร